fredag 21. mai 2010

National team 4


The Norwegian National team 4 used the Norwegian national day 17th of May to train for the IWT2010 !
Leni & (Emma) Moira, Frank & Flora, Monica & Rosie.
We leave for England and Skinners Cup Monday
Photo: Asbjørnmandag 10. mai 2010

Happy Birthday Rosie

NJCH NMJR06 SIYU ROSIE er 9 år idag ! (bilde er tatt fra dagens tur)